Klusáci po půl roce
Srovnání předních kopyt po půl roce strouhání

Srovnání předních kopyt po půl roce strouhání

Levé přední kopyto se změnilo asi nejvíce

Levé přední kopyto se změnilo asi nejvíce

Rovina chodidla podstatně lépe odpovídá ose prstu, došlo k rozšíření patek

Rovina chodidla podstatně lépe odpovídá ose prstu, došlo k rozšíření patek

Pravé přední kopyto už také vypadá spíše jako kopyto...

Pravé přední kopyto už také vypadá spíše jako kopyto...