SVOČ - Pravomoci dozorových orgánů


Ve druhém ročníku soutěže Studentské vědecké odborné činnosti jsem se pokusil porovnat pravomoci dozorových orgánů ochrany zvířat v České republice s obdobnými orgány ve Velké Británii a v Norsku.Po loňském úspěchu, kdy jsem se v soutěži SVOČ se svojí prací umístil na třetím místě, jsem řešil otázku téma práce pro další ročník. Přestože to znamenalo připravit se o možnost umístění, rozhodl jsem se loňské téma dále rozpracovat a výrazný nedostatek české právní úpravy, tedy podivné a nekoncepční dělení pravomoci, porovnat s jinými evropskými úpravami.
Soubor ke stažení zde