Kůň za všechny prachy..


Nedávno jsem se opět setkal s pozoruhodným, avšak nikoliv neobvyklým jevem: velmi drahý kůň s velmi zanedbanými kopyty...Před pár dny mě požádala jedna kamarádka, abych upravil kopyta koně, který k ní přišel do tréninku. Jedná se o sportovního koně v hodnotě statisíců, ale nějak se zapomnělo na jeho kopyta.
Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedním ostrouháním všechno spravilo a dostavil se happy end. Bohuže to tak není. Díky dlouhodobému zanedbání péče o kopyta dostal tento sportovní kůň do začátku své kariéry kopyta, která jsou plochá, diagonální a stranově nevyvážená. Majitelé budou nepochybně od koně očekávat stoprocentní výkon. Škoda jen, že mu k tomu také neposkytnuli stoprocentní podmínky a péči.
J.P. 10.2.2014